Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 71 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A study on evaluation of Chua Ve terminal's operational performance / Hàn Khải Cương; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17904
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Assessment on business operation of bonded warehouse tradimexco / Nguyen Thu Nga; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18133
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Assesstment of Business operation of Koden company - Hai Phong Representative / Nguyen Duc Tien; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16647
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Biện pháp đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Hải Nam / Lương Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02429
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Vĩnh Bảo / Lê Thị Huyền; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH Manulife (Việt Nam) khu vực Hải Phòng 01 (HP01) / Ngô Thị Như Quỳnh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02028
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ / Phạm Thị Thùy Dung; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01999
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Tạ Văn Điệt; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02012
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bia rượu Hà Nội - Hải Phòng / Hoàng Thị Thái; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02536
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH SITC Việt nam / Phan Thị Ngọc Hà; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 66tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01826
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty xuất khẩu lao động Hàng Hải Vinalines / Nguyễn Thị Phương Nhung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quân đội khu vực 1 / Vũ Đức Thuần; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03301
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hoạt động vận tải đa phương thức tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn / Võ Mạnh Hiếu; Nghd.; PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16349
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Mobifone tỉnh Quảng Ninh II / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03394
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Business in action / Lester R. Bittle, Ronald S. Burce, Charles Bilbrey . - 3rd ed. - Ohio : McGraw Hill, 1989 . - 597 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00546
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Business%20In%20Action.pdf
 • 17 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty TNHH thương mại Việt Nam / Nguyễn Trọng Chính; Nghd.: Ths Phạm Thị Mai Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16327
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Chiến lược tư duy hệ thống: phương thức mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh : Systems thinking strategy : The new way to understand your business and drive performance / Jimmy Brown ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 160tr. : Hình vẽ, bảng ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06789, PD/VV 06790, PM/VV 05062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4012
 • 19 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải tại công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Tùng Anh / Đoàn Thị Phương Anh; Nghd.: Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15071
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Đánh giá kết quả hoạt động đại lý của phòng đại lý Namsung - Vosa Hải Phòng / Nguyễn Thị Thư; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10178
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hùng Nguyên Năm 2014 - 2015 / Phạm Thị Liên; Nghd.: Ths Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16231
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của sản phẩm bảo hiểm Bảo An Phúc tại công ty bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife Hải Phòng năm 2014 / Đinh Hồng Phong; Nghd.: Trương Minh Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14935
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 23 Enhancement of damen group's sustainable development through efficient application of basic international management system standards in business operation / Bui Thi Phuong Thuy; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17919
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Evaluating the efficiency of business activities in 7-5 enterprise navy department / Nguyen Thi Hong Van; Nghd.: Nguyen Hong Van . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16620
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Evaluating the efficiency of business activities in Hoang Dieu port-one member limited company / Tran Thi Dieu Trinh; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17366
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Evaluating the efficiency of business activities of HaiPhong port JSC, Tan Vu container terminal / Nguyen Thi Ngoc Yen; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17336
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Evaluation on the result of business activities of the transportation and trading services joint stock company ( Transco) / Luu Thi Thuy Hang ; Supervisor : Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17326
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Evaluations on business performance of trading imported security equiment at Phuong Loi trading and transportation limeted company / Pham Thi Phuong ; Nghd.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17325
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Giáo trình phân tích kinh doanh / Nguyễn Văn Công chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 348 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04813, PD/VT 04814, PM/VT 06659-PM/VT 06661
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 30 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Hồng Bàng / Lê Thị Minh Hằng; Nghd.: Ths Đoàn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16272
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1 2 3
  Tìm thấy 71 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :