Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hải Phòng của ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng / Mai Thế Vinh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hải Giang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02637
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hải Phòng. / Phạm Thị Vui; Nghd.: TS Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14862
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng / Vũ Lan Hương ; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03348
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 / Vũ Hiền Dung; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02505
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng VPBank - chi nhánh ngã sáu Hải Phòng / Trần Thị Hồng ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03338
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại HDBank chi nhánh Hải Phòng / Vũ Dương Diễm Quỳnh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02770
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Huyền; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02354
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) / Trần Thái Linh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02760
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại VP Bank - Chi nhánh Hải Phòng / Hoàng, Thị Thanh Ngà ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03285
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hạ Long I - Quảng Ninh / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03165
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hải Dương giai đoạn 2018 - 2022 / Nguyễn Thị Hoa ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03334
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp tăng cường tín dụng cho vay kinh doanh của cá nhân tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Hải Dương / Đỗ Thị Chuyên ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03310
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu PETROLIMEX chi nhánh Quảng Ninh / Trần Đăng Nam; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02769
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (VCCB) chi nhánh Hải Phòng / Trần Thị Quỳnh Anh, Phạm Thị Lan Anh, Đào Thị Hồng; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17242
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :