Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Hoạch địch chiến lược kinh doanh của Agribank chi nhánh huyện An Dương đến năm 2020 / Đặng Văn Luân; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02308
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :