Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại UBND Huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện Kiến Thụy, Hải Phòng / Trần Thị Tuyết; Nghd.: Phan Hồng Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01983
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất các giải pháp nâng cao khu vực xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng / Trần Lan Anh;Nghd.: Nguyễn Hoàng Yến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16533
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi cục thuế huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng / Phạm Ngọc Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03382
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại Huyện Kiến Thụy TP Hải Phòng / Ngô Quang Tùng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03924
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống kênh dẫn nước thải quận Kiến An, Huyện An Lão, Huyện Kiến Thụy thuộc lưu vực sông Đa Độ / Nguyễn Văn Cường; Nghd.: Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 118 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01939
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế của huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 / Đặng Bá Cường; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 124 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02072
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Thiết kế bản vẽ thi công bệnh viện huyện Kiến Thụy, Hải Phòng / Bùi Quang Vinh; Nghd.: Lê Văn Cường, Nguyễn Tiến Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 195tr.; 30cm+ 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14684, PD/TK 14684
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :