Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 International business / J. Michael Geringer, Jeanne M. McNett, Michael S. Minor, Donald A. Ball . - New York : Mc Graw Hill, 2016 . - xxvii, 531 pages ; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03875
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 International business : Environments & operations / John D. Daniels, University of Miami, Lee H. Radebaugh, Brigham Young University, Daniel P. Sullivan, University of Delaware . - Sixteenth edition, Global edition. - London : Pearson, 2019 . - 681 pages : color illustrations, color maps ; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03874
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.18
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :