Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 International business / J. Michael Geringer, Jeanne M. McNett, Michael S. Minor, Donald A. Ball . - New York : Mc Graw Hill, 2016 . - xxvii, 531 pages ; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03875
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 The handbook of international trade and finance : The complete guide for international sales, finance, shipping and administration / Anders Grath . - Fourth edition. - London : Kogan Page, 2016 . - ix, 249 pages ; 23 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03865
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :