Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Incoterms 2010 : Các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa=ICC rules for the use of domestic and international trade terms : Entry into force 1 January 2011 . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2010 . - 128 pages : illustrations ; 24 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 382.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Incoterms%202010.pdf
 • 2 International business / J. Michael Geringer, Jeanne M. McNett, Michael S. Minor, Donald A. Ball . - New York : Mc Graw Hill, 2016 . - xxvii, 531 pages ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03875
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 International trade / Charles Van Marrewijk . - United Kingdom : Oxford Press, 2017 . - 489p. : illustrations (colour) ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03877
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 International trade : The basics / Jessie Poon and David L. Rigby . - Oxon, New York : Routledge, 2017 . - vi, 197 pages : illustrations, maps ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00816
 • Chỉ số phân loại DDC: 382 23
 • 5 International trade : Theory, evidence and policy / Richard Pomfret (University of Adelaide, Australia & the Johns Hopkins University, Italy) . - New Jersey : World Sientific, 2016 . - xxii, 298 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03864
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :