Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kỹ thuật soạn thảo, ký kết hợp đồng dân sự - kinh doanh - thương mại và các mẫu hợp đồng theo Bộ luật Dân sự và luật Thương mại 2005 / Vũ Duy Khang [biên soạn] . - H. : Lao động - Xã hội, 2005 . - 498 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02711, Pd/vt 02712, SDH/vt 00846
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển tàu chuyến cho công ty TNHH vận tải biển Đông Long quý II năm 2016 / Lưu Ngọc Hiển; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16185
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Nghiên cứu quy trình đàm phán, ký kết hợp đồng và lựa chọn thị trường nhập khẩu thiết bị văn phòng cho công ty TNHH Hải Hà / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 42tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14932
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Nghiên cứu tình hình ký kết thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa của công ty cổ phần vận tải và thương mại Diêm Điền / Bùi Ngọc Diệp; Nghd.: Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16220
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Recommendations for improve activities in the process of negotiation and signing contract to export quick lime in An My Duc trading joint stock company / Nguyen Van Minh; Nghd.: Vu Thanh Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15412
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Trình tự ký kết hợp đồng và tổ chức vận chuyển cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Hoàng Quang Minh, Trần Phương Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Linh ; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18807
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Trình tự ký kết hợp đồng và tổ chức vận chuyển cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP (Quý 4-2019)) / Vũ Thị Trang, Đỗ Ngọc Anh, Đỗ Thị Thái Hòa ; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 112tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18808
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :