Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 108 bài tập và bài giải kế toán tài chính/ Phạm Huy Đoán . - H. : Tài chính, 2004 . - 406tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02984, Pm/vv 02820
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 400 sơ đồ kế toán tài chính/ Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 2001 . - 372 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01578, Pd/vt 01579
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 3 Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán và kế toán tài chính / Võ Văn Nhị . - H. : Thống kê, 2004 . - 317tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03011, Pd/vv 03012, Pm/vv 02862, Pm/vv 02863, SDH/Vv 00280
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2003011-12%20-%20Bai%20tap%20&%20bai%20giai%20nguyen%20ly%20ke%20toan%20&%20ke%20toan%20tai%20chinh.pdf
 • 4 Financial statement analysis / John J. Wild, K. R. Subramanyam, Robert F. Halsey . - 9th ed. - Boston: McGraw-Hill, 2007 . - 657 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01609
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 5 Giáo trình kế toán tài chính / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy chủ biên . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Tài chính, 2008 . - 710tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06246
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 6 Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập kế toán tài chính / Nguyễn Đình Đỗ, Trương Thị Thuỷ chủ biên . - H. : Tài chính, 2001 . - 91tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: KT-TC-BT 0001-KT-TC-BT 0057, Pd/vt 02181-Pd/vt 02183, PD/VT 03750, Pm/Vt 00364-Pm/Vt 00368
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 7 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập - bài giải kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007 . - 428tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03128-Pd/vt 03132
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 8 Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp / Phạm Huy Đoán . - H. : Tài chính, 2004 . - 567tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02630, Pd/vt 02631, Pm/vt 04740, Pm/vt 04741, SDH/Vt 00710
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004740-41%20-%20Huong-dan-thuc-hanh-lap-chung-tu.pdf
 • 9 Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị, Nguyễn Xuân Hưng, Đặng Ngọc Vàng, ...; Bùi Văn Dương chủ biên . - H. : Tài chính, 2005 . - 1014 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02642, Pd/vt 02643, Pm/vt 04728, Pm/vt 04729, SDH/Vt 00712
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 10 Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị; Chb: Bùi Văn Dương . - H. : Thống kê, 2004 . - 1014tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02548, Pd/vt 02549, Pm/vt 04655-Pm/vt 04657
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 11 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty CPTM và DV Kỹ nghệ Hàng hải / Mai Thị Nguyệt; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 111 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15080
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 12 The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies / Geoffrey Whittington, Victoria Saporta, Ajit Singh . - Washington : The World Bank, 1997 . - 37p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00502, SDH/Lt 00503
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/The%20effects%20of%20hyper-inflation%20on%20accounting%20ratios.pdf
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :