Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp = Improve your communication skills : Chìa khóa thành công / Alan Barker ; Quốc Việt dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2015 . - 222 tr. ; Hình vẽ ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06703, PD/VV 06704
 • Chỉ số phân loại DDC: 302.2
 • 2 Networking kỹ năng mềm quan trọng nhất = Sucessful skills - Efective networking / Sharon Connolly ; Phạm Huỳnh Thanh Như dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động : Saigonbooks, 2018 . - 274tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07167, PD/VV 07168, PM/VV 05597, PM/VV 05598
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 3 Nghệ thuật thuyết phục người khác / Vernon Howard ; Ngọc Tuấn dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 271tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06767, PD/VV 06768, PM/VV 05071
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.8
 • 4 Nhận thức văn hóa và vai trò trong giao tiếp / Đỗ Thành Sen . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 1+2, tr 49-51
 • Chỉ số phân loại DDC: 306
 • 5 Những cuộc đối đầu quyết định : Bộ công cụ để giải quyết tình trạng thất hứa, không đáp ứng sự mong đợi, hoặc có những hành vi tồi tệ / Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, ... ; Trần Cung dịch . - H. : Thế giới, 2013 . - 423tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03986-PD/VV 03990
 • Chỉ số phân loại DDC: 302
 • 6 Preparing for career success / Jerry Ryan, Roberta Ryan . - New York : West publishing company, 1997 . - 523 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00411-SDH/Lt 00413
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.14
 • 7 Speak up! : An illustrated guide to public speaking / Douglas M. Fraleigh, California State-Fresno, Joseph S. Tuman, San Francisco State University ; with illustrations by Peter Arkle . - 4th ed. - Boston, MA : Bedford/St. Martin's, 2017 . - xxxiv, 635, A-29, N-22, G-22, I-20 pages : illustrations ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00829
 • Chỉ số phân loại DDC: 808.5/1 23
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :