Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Critical thinking for students . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 120tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 420
 • 2 Cứ bay rồi sẽ cao / Nguyễn Phi Vân, Nguyễn Tuấn Quỳnh . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ, 2018 . - 243tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07171, PD/VV 07172, PM/VV 05648, PM/VV 05649
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 3 Khoa học giao tiếp : Dùng cho sinh viên nghành: Kinh tế vận ngoại thương . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2015 . - 60tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Kỹ năng mềm 1 / Bộ môn Kỹ năng mềm . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/29101 0001-HH/29101 1989
 • Chỉ số phân loại DDC: 371
 • 5 Kỹ năng mềm 1 : Dùng cho sinh viên: Lớp chọn / Bộ môn Kỹ năng mềm . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 96tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 371
 • 6 Kỹ năng mềm 2 / Bộ môn Kỹ năng mềm . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 69tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: HH/29102 0001-HH/29102 0244
 • Chỉ số phân loại DDC: 371
 • 7 Nghĩ khác để sống khác / Phi Tuyết . - Tp. Hồ Chí Minh : Hội nhà văn, 2018 . - 217tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07169, PD/VV 07170, PM/VV 05605, PM/VV 05606
 • Chỉ số phân loại DDC: 646.7
 • 8 Nói ít lại làm nhiều hơn : 7 bước để đạt được mục tiêu cuộc đời = Just shut up and do it : 7 steps to conquer your goals / Brian Tracy ; Ngân Lương dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức : Saigonbooks, 2018 . - 127tr. ; 17cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07245, PD/VV 07246, PM/VV 05702, PM/VV 05703
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 9 Sáng tạo vô biên phải điên mới chất : Things are what you make of them / Adam J. Kurtz ; Kiều Trân dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017 . - 132tr. ; 14cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07247, PD/VV 07248, PM/VV 05694, PM/VV 05695
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 10 Tái tạo tổ chức = Reinventing organizations : Phá vỡ rào cản thổi bùng sinh khí / Frederic Laloux ; Etienne Appert minh họa . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2016 . - 206tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07215, PD/VV 07216, PM/VV 05719
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :