Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Design of coastal structures and sea defenses / Young C. Kim . - New Jersey : World Scientific, 2015 . - 272 p. ; 25 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02880, SDH/LT 02881
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :