Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính CH4 từ ngành nông nghiệp lúa nước ở Việt nam và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính từ ngành nông nghiệp lúa nước / Phạm Thị Xinh; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15319
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Nghiên cứu áp dụng phí phát thải khí nhà kính từ hoạt động Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Tùng Lâm; Nghd.: Ths Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16365
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Nghiên cứu sự phù hợp của việc thu phí phát thải khí nhà kính trong vận tải Hàng hải quốc tế đối với hoạt động Hàng hải Việt Nam / Đỗ Thị Kiều Trang; Nghd.: Ths Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 42 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16367
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng (c.b); Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng, Ứng Thị Thúy Hà, .. . - H. : Xây dựng, 2017 . - 155tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06442, PM/VT 08785, PM/VT 08786
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :