Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chuyên đề kỹ thuật tính toán các công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 201? . - 147tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00104
 • Chỉ số phân loại DDC: 577
 • 2 Đánh giá tải lượng phát thải khí NOx của đội tàu biển Việt Nam và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu / Phan Thị Thuý Hoà; Nghd.: Ths. Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07368
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Emissions reduction: Nox/Sox suppression / Akira Tomita . - Tokyo : Elservier, 2001 . - 325 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01008
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 4 Giảm thành phần khí thải độc hại động cơ đốt trong bằng phương pháp sử dụng phụ gia nhiên liệu / Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 5, tr. 3637, 40
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 5 Lựa chọn kết cấu và thông số nhiệt tối ưu cho nồi hơi phụ - khí thải của loại tàu có trọng tải từ 5000 - 7000 tấn / Đặng Văn Tâng; Nghd.: TS Lê Xuân Ôn . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2000 . - 55 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00159
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến các thông số công tác của động cơ diesel 4 kỳ tăng áp tuabin khí thái / Lê Hồng Quang; Nghd.: TS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2005 . - 98tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00210
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 7 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lắp đặt bộ lọc khí thải kiểu xúc tác chọn lọc SCR đến quá trình công tác của động cơ diesel tàu thủy Man B&W 6S46MC - C7 / Trần Văn Giang; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03252
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 8 Nghiên cứu các giải pháp giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải động cơ Diesel / Nguyễn Thế Thọ; Nghd.: Đặng Khánh Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 104 tr.; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17014, PD/TK 17014
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Nghiên cứu các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường trên vịnh Hạ Long do khí thải động cơ diesel tàu thủy gây ra. / Vũ Tiến Đạt; Nghd.: TS. Khiếu Hữu Triển . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01744
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Nghiên cứu hoán cải hệ thống khí thải động cơ diesel xe tải Kia K3000s nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường / Nguyễn Văn Hoàn, Trần Xuân Thế . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 35tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00642
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 11 Nghiên cứu khả năng hoán cải tăng áp bằng Tuabin khí thải cho động cơ 6L160 / Vũ Văn Dũng; Nghd.: TS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học hàng hải, 2002 . - 81 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00188
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 12 Nghiên cứu thiết kế hệ thống đồng thể hóa tạo nhiên liệu nhữ tương nhằm làm giảm khí độc hại trong khí thải động cơ diesel / Nguyễn Đại An, Trần Thế Nam, Trần Thị Lan . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 51tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00994
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 13 Nghiên cứu tính toán nồng độ NOx trong khí thải động cơ diesel tàu thủy / Đoàn Văn Thành; Nghd.: TS. Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 104 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01353
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 14 Nghiên cứu tính toán thiết kế bộ lọc khí thải cho các động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ. / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: TS. Nguyễn Trí Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01919
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý khí thải Selective Catalytic Reduction ( SCR ) cho các động cơ diesel lắp trên tàu thủy cỡ nhỏ / Trương Tiến Phát, Đỗ Thị Hiền, Bùi Thị Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 45tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00838
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 16 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá chất lượng khí thải của động cơ Diesel lắp trên tàu biển cho cơ quan Đăng kiểm Việt Nam / Nguyễn Viết Kiên; Nghd.: Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 118tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03967
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 17 Nghiên cứu, tính toán thiết bị tận dụng nhiệt khí thải của nồi hơi tàu thuỷ / Phạm Thanh Hiếu; Nghd.: Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01647
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 18 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Tập 1, Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm / Trần Ngọc Chấn . - In lần thứ 2. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002 . - 214tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.73
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/O-nhiem-khong-khi-va-xu-ly-khi-thai-T1_Tran-Ngoc-Chan_2002.pdf
 • 19 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Tập 3, Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại / Trần Ngọc Chấn . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001 . - 181tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/O-nhiem-khong-khi-va-xu-ly-khi-thai-T3_Tran-Ngoc-Chan_2001.pdf
 • 20 Thiết kế hệ thống nồi hơi phụ - khí thải tàu hàng 53.000 tấn / Đồng Văn Khánh; Nghd.: Ths. Hoàng Đức Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 87 tr. ; 30 cm + 6 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10481, PD/TK 10481
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 21 Thiết kế hệ thống nồi hơi phụ-khí thải cho tàu chở hàng đa dụng 4600 tấn / Nguyễn Tiến Luân; Nghd.: Hoàng Đức Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - 91tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08323, Pd/Tk 08323
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 22 Thiết kế nồi hơi phụ khí thải tàu hàng 54000 tấn / Đàm Văn Tỉnh; Nghd.: Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 77tr.; 30cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14098, PD/TK 14098
 • Chỉ số phân loại DDC: 23.82
 • 23 Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công ước Marpol 73/78 về nồng độ các chất độc hại trong khí thải diesel tàu thủy cho đội tàu biển Việt nam / Phạm Văn Minh; Nghd.: Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02648
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 24 Tìm hiểu thiết bị đo nồng độ khí thải động cơ xăng OPUS 400 và động cơ Diesel OPUS 50 / Đàm Quang Huy, Nguyễn Huy Thành, Trần Việt Dũng, Đoàn Mạnh Sơn; Nghd.: Lê Anh Tuấn, Lê Đình Nghiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 103tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18899
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2
 • 25 Ước tính lượng phát thải của tàu tại cảng Thanh Đảo dựa trên phân tích dữ liệu lớn / Trương Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Ngân, Ngô Tiến Sang . - 2019 // Journal of student research, Số 5, tr. 116-127
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :