Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực nguyên nhân và tác động/ Nguyễn Phương Bình, Trần Ngọc Nguyên; Nguyễn Anh Tuấn chủ biên . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 197 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01980, Pm/vv 01412
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Đón đầu siêu lạm phát : Sự chuẩn bị giúp các bạn tạo siêu lợi nhuận / Jonathan Quek ; Người dịch: Alex Hưng . - H. : Lao động, 2015 . - 306 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05059-PD/VV 05062, PM/VV 04488
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 3 East Asia: The road to recovery . - Washington DC : The Wold Bank, 1998 . - 138 tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00872
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 4 Global business today / Charles W.L. Hill . - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 530 tr. ; 23 cm + 1 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00514
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 5 Khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2009 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: Phùng Mạnh Trung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12170
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Một số điều chỉnh khuôn khổ thể chế về quản trị công ty tại bốn nước Đông Á sau khủng khoảng / Trương Thị Nam Thắng // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 1, tr 51-59
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 7 Nguy cơ khủng khoảng lương thực toàn cầu, thực tế, nguyên nhân và những giải pháp chủ yếu. / Lưu Ngọc Trịnh . - 2008 // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 5(145), tr 33-41
  8 Nợ nước ngoài của các nước đang phát triển: Cuộc khủng hoảng và triển vọng của vấn đề/ Viện kinh tế thế giới; Hoàng Ngọc Nhân chủ biên . - H.: Cục xuất bản, 1988 . - 114 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00751
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.3
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :