Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 288 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An introduction to marine drilling / Malcolm Maclachlan . - London : OPL, 1986 . - 346p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00020
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000020%20-%20An%20Introduction%20To%20Marine%20Drilling.pdf
 • 2 Analyzing of exploitation efficiency of container and routing container fleet at Heung-A shipping company, North branch / Nguyen Thuy Duong; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 48tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17907
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Ảnh hưởng của nền đất yếu đến quá trình tính toán thiết kế và khai thác sử dụng công trình bến bệ cọc cao / Nguyễn Văn Ngọc . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.51-55
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 4 Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP / Hoàng Ngọc Nam; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03927
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc / Nguyễn Hoài Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02018
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO) / Đỗ Ngọc Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành / Đỗ Tiến Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02007
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020 / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02006
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Cảnh Nhật; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02553
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Hải Phòng / Lê Thị Hoa; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02019
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ / Đỗ Thị Khánh Hòa; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp tăng cường hoạt động khai thác thủy sản theo hướng phát triển bền vững tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Đinh Võ Hoàng Phong ; Nghd.:Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03822
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Big data analytics with Spark : a practitioner's guide to using Spark for large scale data processing, machine learning, and graph analytics, and high-velocity data stream processing / Mohammed Guller . - New York : Apress, 2015 . - 277 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03084, SDH/LT 03085
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.7
 • 14 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác tàu chuyến của công ty vận tải biển Đông Long / Vũ Thị Hòa; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11275
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác cảng Quảng Ninh / Nguyễn Bích Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 67 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00637
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác kho CFS của công ty cổ phần Container Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16328
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Các giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống tàu chở sà lan LASH tại Việt Nam / Nguyễn Hồng Minh;Nghd.: TS Lê Hữu Thụ . - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Hàng hải; 1997 . - 83 tr.;29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00010
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Các nghiệp vụ trong công tác quản lý và khai thác vỏ container của bãi container thuộc Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship / Bùi Thị Hằng Nga; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16161
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Các tổng đài điện thoại trên mạng viễn thông Việt Nam: Công tác bảo dưỡng khắc phục một số sự cố thường gặp/ Tổng cục bưu điện; Lê Ngọc Giao biên soạn . - H.: Bưu điện, 2000 . - 382 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02562, Pd/vv 02563, Pm/vv 02118-Pm/vv 02120
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.385
 • 20 Cảng biển: Phân loại, vai trò và chức năng / Nguyễn Ngọc Huệ . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr. 17
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.1
 • 21 Chiến lược và các giải pháp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực hàng hải quốc gia đến 2010 và định hướng dến 2020 / Đặng Văn Uy . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 11, Tr 12-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 22 Chiếu lược đầu tư của các nhà khai thác cảng Trung Quốc dọc theo con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 / Bùi Thị Phượng, Nguyễn Đình Huy, Trịnh Tiến Dũng . - 2019 . - tr. 42-54
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 23 Chỉ số khai thác hiệu quả năng lượng EEOI (ENERGY EFFICIENCY OPERATIONAL INDICATOR) / Nguyễn Quang Nhật, Lương Duy Thông, Vũ Đức Sơn ; Nghd.: Nguyễn Thái Dương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18799
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 24 Công nghệ khai thác và chế biến muối mỏ - Kali / La Thế Vinh, Nguyễn Huy Phiêu . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2016 . - 192tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07298, PD/VT 07299, PM/VT 09775-PM/VT 09777
 • Chỉ số phân loại DDC: 622
 • 25 Data mining and analysis in the engineering field / Vishal Bhatnagar editor . - 2014 . - 1 online resource (PDFs (405 pages).)
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/138.%20Data%20Mining%20and%20Analysis%20in%20the%20Engineering%20Field.pdf
 • 26 Developing a decision-making framework to support shipping companies in compliance with low carbon shipping regulations / Son Nguyen . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.68-71
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Đánh giá công tác quản lý thuyền viên và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và khai thác nguồn lực thuyền viên cho công ty cổ phần hàng hải Đông Đô / Vũ Thu Hà; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 28 Đánh giá công tác quản lý và khai thác đội xe đầu kéo tại Công ty Cổ phần phát triển kinh tế Hải Nam / Lê Kim Cúc, Lại Thị Diệp Nga, Nguyễn Thị Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18016
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý và khai thác cảng Việt nam theo một số chỉ tiêu cơ bản / Nguyễn Thị Bạch Dương . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.9-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Đánh giá hiện trạng quản lý khai thác đá vôi trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp về quản lý, bảo vệ môi trường vùng khai thác đá vôi huyện Thuỷ Nguyên. / Đỗ Hải Đăng; Nghd.: Th.s Nguyễn Đình Việt . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09120
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Tìm thấy 288 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :