Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 75 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc / Nguyễn Hoài Anh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02018
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO) / Đỗ Ngọc Hiển; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01991
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Trung Thành / Đỗ Tiến Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02007
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2015-2020 / Phạm Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02006
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty vận tải biển Vinalines giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Cảnh Nhật; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 65 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02553
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Đánh giá công tác quản lý thuyền viên và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và khai thác nguồn lực thuyền viên cho công ty cổ phần hàng hải Đông Đô / Vũ Thu Hà; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 7 Đánh giá hiệu quả khai thác các tàu được đầu tư theo đề án phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2001-2005 tại công ty cổ phần vận tải biển Việt nam (Vosco) / Nguyễn Mạnh Chiến; Nghd.: TS Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 113 tr ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07308
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 8 Đánh giá hiệu quả khai thác container và tàu container định tuyến tại Công ty Heung - A Shiping chi nhánh Hải Phòng / Phạm Minh Trí, Bùi Đức Cảnh, Phạm Minh Thắng; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đặc trưng kỹ thuật một số tàu biển Việt Nam và đặc điểm khai thác 1 số cảng biển thế giới/ Dương Thị Quý . - H.: Giao thông vận tải, 1993 . - 32 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00284, Pd/vt 00285, Pm/vt 01046-Pm/vt 01048, TBVN 0001-TBVN 0030
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 10 Đề xuất biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của Công ty TNHH Tân Bình / Vũ Minh Đức, Đỗ Minh Huyền, Nguyễn Duy Tùng; Nghd.: Hoàng Thị Minh Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18343
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế các tranh chấp và khiếu nại về hàng hoá phát sinh trong hợp đồng thuê tàu chuyến của công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam / Ngô Văn Cường; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10223
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 12 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Vũ Thị Huyền Trang; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09164
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác đội tàu của Vosco / Phạm Thị Châu; Nghd.: PGS TS NGƯT. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 14 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu qủa khai thác đội tàu của Vinaship / Lê Thị Ngọc Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 139 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10218
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 15 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Dương Minh Huệ; Nghd.: Ths. Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 135 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10170
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đề xuất xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần cảng tại khu vực Đình Vũ, Hải Phòng / Dương Trọng Nghĩa; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10191
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 17 Đội tàu vận tải biển Việt Nam - Thực trạng và các biện pháp hỗ trợ / Vũ Trụ Phi . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr. 19, 22
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.2
 • 18 Hệ thống hoá quy trình khai thác tàu dầu cho Vosco / Nguyễn Thị Chi; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10189
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 19 Khai thác tàu / Bộ môn Kinh tế vận tải biển. Khoa Kinh tế . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 97tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/15303 0001-HH/15303 0167
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 20 Lập dự án đầu tư tàu container cho đội tàu của Vosco / Trần Thị Thu Hằng; Nghd.: THS. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 107 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10195
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 21 Lập kế hoạch bổ sung đội tàu hàng khô cho công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 - 2015 / Tô Xuân Bách; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10198
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 22 Lập kế hoạch giải phóng tàu FUYAN 8 tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - năm 2012 / Hoàng Mai Anh; Nghd.: Ths Phạm Thị Bạch Hường . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11305
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng bách hóa của Công ty TNHH Hàng hải PHC trong quý II - 2019 / Bùi Thị Hồng, Phạm Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hả . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18321
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Hà Thị Dinh; Nghd.: Th.S Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12283
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship, Quý III năm 2017 / Phạm Thùy Dung, Nguyễn Khánh Hằng, Lại Thị Quỳnh Hương; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 112tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17201
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu hàng khô của công ty TNHH vận tải biển Thiên Sơn trong quý II năm 2015 / Trần Thị Việt Trinh; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14974
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Lập kế hoạch khai thác tàu chuyến cho đội tàu của Công ty TNHH Vận tải biển Tân Việt Phúc, Quý II năm 2017 / Phạm Thị Hoa, Đoàn Thị Hiền, Hà Thị Thu Huyền, Đào Thị Mai; Nghd.: Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 111tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17206
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Lập kế hoạch tổ chức khai thác đội tàu chuyến với các hợp đồng ký kết vào quý III năm 2009 cho đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Việt nam / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 78 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08151
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 29 Lập kế hoạch vận chuyển cho đội tàu hàng rời của Công ty TNHH Vận tải biển Tân Bình trong Quý II năm 2017 / Hoàng Thị Thanh Hiền, Bùi Thị Huyền, Trần Thị Hòa; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 121tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17229
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Lập kế hoạch vận chuyển tuyến nội địa cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải thủy Vinacomin trong quý 4 năm 2017 / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Phạm Thị Thu Quyên ; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17528
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3
  Tìm thấy 75 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :