Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dầu bôi trơn đến các chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường của động cơ diesel tính toán lượng dầu bôi trơn tối ưu cho động cơ diesel tàu thủy / Hoàng Văn Đoan; Nghd.: Lê Văn Điểm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03254
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 2 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lắp đặt bộ lọc khí thải kiểu xúc tác chọn lọc SCR đến quá trình công tác của động cơ diesel tàu thủy Man B&W 6S46MC - C7 / Trần Văn Giang; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03252
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 3 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình mài mòn của nhóm piston - sơ mi - xéc măng trong động cơ diesel LH41LA và dự báo tốc độ mài mòn bằng mạng nơron nhân tạo. / Ngô Viết Văn; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 4 Nghiên cứu phương pháp sử dụng mạng nơ ron nhân tạo để dự đoán mức tiêu thụ nhiên liệu cho tàu cá kéo lưới ở Việt Nam / Hoàng Đăng Trường; Nghd.: Trần Hồng Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03253
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 5 Nghiên cứu quy trình hạ thuỷ tàu và phương án cố định trục chong chóng khi hạ thuỷ bằng triền đà dọc / Trịnh Văn Bắc; Nghd.: TS. Lê Viết Lượng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 82 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01085
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 6 Nghiên cứu sử dụng mạng nơron nhân tạo để đánh giá hiệu quả xử lý NOx của bộ xúc tác SCR lắp trên đường khí xả của động cơ diesel tàu thủy. / Nguyễn Văn Tới; Nghd.: Phạm Xuân Dương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03250
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát sửa chữa, bảo trì tàu thủy / Bùi Đức Nam; Nghd.: Khiếu Hữa Triển . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03255
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 8 Nghiên cứu ứng dụng khí tự nhiên nén (CNG)cho động cơ 6NVD tại phòng thí nghiệm khoa máy tàu biển - Trường Đại học Hàng hải / Nguyễn Sĩ Tài; Nghd.: T.S Lê Văn Điểm . - Hải phòng Đại học Hàng hải 2012 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :