Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các nghiệp vụ trong công tác quản lý và khai thác vỏ container của bãi container thuộc Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship / Bùi Thị Hằng Nga; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16161
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác vỏ contaner tại hàng tàu APL chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Ths. Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07323
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 3 Quản lý và khai thác vỏ container tại Công ty TNHH KMTC chi nhánh Hải Phòng / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16160
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :