Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Quảng Yên / Nguyễn Thị Hoan; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Lý Thị Ngọc Huyền; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02078
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đăng Linh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Trần Văn Trưởng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03670
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Đức Quốc ; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03850
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội thành hệ thống kho bạc nhà nước / Đàm Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03527
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ với kho bạc nhà nước Ngô Quyền và các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu / Hoàng Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước An Lão / Lê Thị Kim Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Thị Lương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Quách Thị Vân; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03671
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Văn Tươi; Nghd.: Nguyễn Hải Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02240
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện quy trình cam kết chi qua kho bạc nhà nước Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Ngọc Quyên; Nghd.: Ngô Xuân Lực . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02232
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN tại KBNN Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh / Trần Thị Lâm Hồng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03585
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước Hoành Bồ-Quảng Ninh / Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02857
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại KBNN Uông Bí tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thu Hòa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03582
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN khối sự nghiệp giáo dục tại KBNN Quảng Ninh / Hoàng Thị Thúy; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03561
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Dương Kinh-Hải Phòng / Bùi Hữu Trang; Nghd.: Vũ Thị Minh Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03369
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh toán qua kho bạc Nhà nước Hải Phòng / Phạm Thị Hồng Giang; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02761
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Một số biện pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp khối giáo dục qua Kho bạc Nhà nước Hải Phòng / Pham Thị Thúy Vân ; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03778
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Nâng cao hiệu quả kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công qua kho bạc nhà nước quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh / Phạm Hoàng Diệu; Nghd.: Lê Văn Trọng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02245
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Tăng cường công tác kiểm soát ngân sách nhà nước thị xã Bến Cát tại kho bạc nhà nước bến Cát / Lâm Nguyễn Thùy Dương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03553
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cô Tô / Bùi Minh Thọ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02720
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước số 32 Cát Linh - Hà Nội / Lê Văn Tư; Nghd.: Ths. Nguyễn Xuân Lộc, Vũ Khánh Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 224 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08620, PD/TK 08620
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 25 Thiết kế bản vẽ thi công Kho bạc Nhà nước Thái Thụy - Thái Bình / Hoàng Văn Minh; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn, Ths. Nguyễn Xuân Lộc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 165 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09584, PD/TK 09584
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 26 Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công Kho bạc Nhà nước Hải Phòng / Phạm Anh Việt; Nghd.: Ths. Phạm Văn Tùng, TS. Cao Minh Khang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 170 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09557, PD/TK 09557
 • Chỉ số phân loại DDC: 690.22
 • 1
  Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :