Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lập quy trình công nghệ kho nổi chứa dầu FSO-5 tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu / Nguyễn Văn Khải; Nghd.: Đoàn Văn Tuyền . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2008 . - 146 tr. ; 30 cm + 12 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07813, Pd/Tk 07813
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 2 Nghiên cứu chỉnh tâm hệ trục tuabin dẫn động bơm hàng trên kho nồi chứa dầu thô, VSO 02 Việt Nam / Trương Văn Đạo . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.57-61
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Nghiên cứu xây dựng phương án khả thi đưa kho nổi FSO-5 khỏi luồng Hải Phòng / Trần Tiến Thông; Nghd.: TS. Lê Văn Hạnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 149 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01181
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 4 Nghiên cứu, tính toán tải trọng môi trường và động học kho nổi chứa xuất dầu DAIHUNG QUEEN phục vụ cho thiết kế hệ thống neo / Phạm Thị Hồng Nhung; Nghd.: Lê Thanh Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03412
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :