Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng các công cụ thống kê ( SPC) nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đóng tàu sông Cấm / Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Các yếu tố tác động tới sự phát triển thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 3 Đánh giá tính chính xác của phương pháp lượng hóa rủi ro value at risk : bằng chứng từ các danh mục đầu tư cổ phiếu thuộc nhóm các chỉ số S & P 500, FTSE 100, SSE Composite, và VNIndex / Đỗ Mạnh Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00943
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 4 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Anh Tuấn . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2016 . - 423tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05529, PM/VV 04644
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Lựa chọn mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam / Hoàng Thị Phương Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00945
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 6 Một số biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của việc tăng thuế GTGT đến các đối tượng có liên quan / Bùi Thị Phương, Lê Trang Nhung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00942
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 7 Một số biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I / Bùi Thị Dung ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03278
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy hoạt động vận tải container thủy nội địa tuyến Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình / Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00944
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 9 Nghiên cứu sức cạnh tranh của siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thu Quỳnh, Đỗ Thanh Tùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00949
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 10 Pháp luật về đấu giá hàng hoá trong thương mại ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Cường . - H. : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2013 . - 290 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05528, PM/VV 04643
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 11 Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại: Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2011 . - 518 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05530, PM/VV 04645
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 12 Ứng dụng mô hình toán thống kê và phân tích bao dữ liệu trong đánh giá hiệu quả kỹ thuật hệ thống cảng biển Việt Nam / Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 38tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00946
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 13 Văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp / Nguyễn Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 54tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 14 Xúc tiến thương mại : Lý luận và thực tiễn / Lê Hoàng Oanh . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014 . - 399tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05525, PM/VV 04640
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :