Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 33 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp marketing nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp nam Đình Vũ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ / Nguyễn Thị Minh ; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03733
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2022 / Đỗ Văn Phùng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03215
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Minh Thu; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03614
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại khu công nghiệp Đại An tỉnh Hải Dương / Nguyễn Xuân Thành; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03160
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Sóng Thần 3 - Bình Dương / Bùi Thế Dương; Nghd.: TS Trần Quang Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00440
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện phát triển các khu công nghiệp Thành phố Hải Phòng theo hướng bền vững / Vũ Quang Tuân; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02938
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh khu công nghiệp Nomura và khu công nghiệp Đình Vũ Thành phố Hải Phòng, lập biểu đồ chất lượng không khí dựa trên chỉ số chất lượng không khí AQI / Đoàn Việt Hùng;Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16513
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý nước thải tại Công ty Liên doanh khu vực công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiểu quả xử lý / Trần Văn Nãm;Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16538
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Đánh giá hiện trạng môi trường không khí khu công nghiệp Minh Đức - Phà Rừng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. / Đào Thị Thư; Nghd.: TS.Đào Viết Tác . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07360
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 10 Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp cải thiện tại khu công nghiệp Bến Rừng-Huyện Thủy Nguyên-Thành phố Hải phòng / Phạm Duy Khanh; Nghd.: TS. Nguyễn Ngọc Khang . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09132
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Khu công nghiệp Noomura-Hải phòng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: ThS. Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09124
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp Nomura, Hải Phòng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Trần Quỳnh Chi;Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16541
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 13 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KCN dệt may Phố Nối - Tỉnh Hưng Yên / Đào Thị Hải Yến; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15300
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 14 Đánh giá hiện trạng thu gom, quản lý, xử lý CTR KCN Đình Vũ - Hải Phòng và đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả / Đỗ Thanh Tuấn; Nghd.: ThS. Phạm Thị Dương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 69tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09210
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Hiện trạng và đánh giá công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với một số khu công nghiệp tại Hải Phòng. / Đặng Thị thanh Hảo; Nghd.: Ths.Trần Anh Tuấn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07356
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.5
 • 16 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp: Tài liệu dùng làm sách giáo khoa cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng xây dựng, kiến trúc.. / Vũ Văn Hiểu chủ biên; Hoàng Văn Huệ, Nguyễn Xuân Hinh, Phạm Trọng Huệ . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2011 . - 112tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05051, PM/VT 07021, PM/VT 07022
 • Chỉ số phân loại DDC: 711
 • 17 Khảo sát địa hình tuyến đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ-Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Nhật Huy; Nghd.: Vũ Thế Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 105 tr.; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17169, PD/TK 17169
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Khu chế xuất, khu công nghiệp với cơ hội đầu tư ở Việt Nam =Export processing zones industrial estates investment opportunities in Vietnam/ Uỷ ban kế hoạch nhà nước . - H.: T/C kinh tế và dự báo, 1993 . - 403 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01302, Pd/vv 01303, Pm/vv 00300
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Kiến trúc công nghiệp. Tập 1, Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp / Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2011 . - 156tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05070, PM/VT 07001, PM/VT 07002
 • Chỉ số phân loại DDC: 725
 • 20 Lập dự án xây dựng bãi chứa vỏ và sửa chữa vỏ container tại khu công nghiệp Đình Vũ / Đoàn Ngọc Tú; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01976
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Phạm Thị Hải Tân; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Phạm Đức Cường; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02292
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp tăng cường công tác cải cách hành chính trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương / Nguyễn Phú Thịnh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 106tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03190
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2025 / Bùi Thị Phương Mai; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03724
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu / Nguyễn Quang Khánh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02975
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Nghiên cứu chi tiết quy hoạch khu công nghiệp và cảng Nam Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc / Phạm Văn Tân; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02160
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho khu công nghiệp Đồ Sơn / Nguyễn Hữu Lộc; Nghd.: ThS. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09123
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Nghiên cứu tiềm năng xây dựng khu công nghiệp sinh tái tại Hải Phòng / Phạm Thị Nga;Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16504
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 29 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ASAOKA cho tính toán xử lý nền đất yếu dự án xây dựng nhà máy thạch cao KNAUF Việt Nam tại khu công nghiệp Đình Vũ-Hải Phòng / Phí Quốc Hùng; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02158
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Nghiên cứu, đánh giá quá trình quản lý chất thải rắn của khu công nghiệp khí mỏ Tiền Hải - Huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình (Nghiên cứu điển hình cho nhà máy sản xuất gốm sứ vệ sinh Hảo Cảnh) / Đinh Khánh Tình; Nghd.: ThS. Nguyễn Đức Thuyết . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 50tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09189
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1 2
  Tìm thấy 33 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :