Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế quận Dương Kinh / Kiều Thị Hải Hân; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02408
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Vĩnh Bảo - TP. Hải Phòng / Vũ Công Trung; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02921
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế Hải Dương / Nguyễn Trọng Tiến; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03932
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ tại chi cục thuế quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng / Trần Thị Thu Hương; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02523
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :