Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ logistics của chi nhánh công ty cổ phần logistics Vinalink tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Mai Hương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02051
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 5 / Đàm Thu Thùy ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03119
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông Vietel Bình Phước / Vũ Sao Sáng ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03122
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Kinh doanh dịch vụ Logistics: Ngành Logistics : Dùng cho sinh viên ngành: Logistics . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2017 . - 67tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển của chi nhánh Thorensen - Vinama Hải Phòng / Nguyễn Văn Đảo; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02249
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Hạ Long Plaza giai đoạn 2017 - 2020 / Phạm Quỳnh Hương ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03149
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :