Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du thuyền Bhaya / Phạm Thị Chang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03364
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Một số biện pháp phát triển ngành du lịch ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Trịnh Thị Mến; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02724
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh du lịch - dịch vụ du lịch tại thị xã Đồ Sơn. / Hoàng Xuân Tửu;Nghd.: PTS.Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 86 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00091
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :