Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV / Lê Trung Hiếu ; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03313
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc Vinacomin / Hoàng Văn Mạnh ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03314
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :