Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Đại lý vận tải Quốc tế phía Bắc / Trần Thị Thuỳ Chi; Nghd.: Ths. Dương Đức Khá . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07289
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải tại công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Tùng Anh / Đoàn Thị Phương Anh; Nghd.: Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15071
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế Bình Minh / Nguyễn Diệu Linh ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03304
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Kinh doanh vận tải biển : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế vận tải biển . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 109tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 5 Kinh doanh vận tải biển : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế vận tải biển . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 109tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 6 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về lao động tiền lương đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bãi container tại Hải Phòng / Phạm Thị Lan, Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01871
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải của tổng kho khí hóa lỏng miền Bắc / Nguyễn Trung Thành; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 68tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01818
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thúy Anh / Đinh Thị Kim Huế ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03276
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nâng cao hiệu quả kinh doanh tàu dầu của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco / Nguyễn Hữu Thành; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02788
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải biển Thăng Long / Phạm Đình Toán:Nghd.PGS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 62 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00072
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Vận tải đường sông số 1 / Nguyễn Văn Vọng; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00517
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các hãng đại lý và vận tải container khu vực phía Bắc Việt nam / Bùi Quang Huy; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00548
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Nghiên cứu tình hình kinh doanh dịch vụ vận tải biển của hãng tàu NYK Line và kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam / Đặng Nhật Quang, Nguyễn Trần Vương Anh, Phạm Kim Ngọc; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18328
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Vận tải đa phương thức và khả năng áp dụng vận tải đa phương thức ở Việt Nam / Nguyễn Hồng Vân;Nghd.: PTS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Tr ĐHHH, 1997 . - 148 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00020
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :