Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1725 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 591tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03138-Pd/vt 03142
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.7
 • 2 Cẩm nang thanh toán quốc tế bằng L/C/ Nguyễn Văn Tiến . - H. : Thống kê, 2008 . - 636 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03118-Pd/vt 03122
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 100 câu hỏi và giải đáp về hệ thống tài khoản quốc gia/ Phạm Đình Hân . - H.: Thống kê, 1998 . - 239tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 02004, Pd/vv 02323, Pd/vv 02324
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2006 . - 183 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04472
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 5 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng . - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : NXB. Thế giới, 2008 . - 179tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04693, PM/VV 04694
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 6 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc : Tái bản - có sửa chữa, bổ sung cuốn 101 bài tập kinh tế vi mô xuất bản năm 1995 / Ngô Đình Giao chủ biên, Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm .. . - H. : Thống kê, 1999 . - 183 tr ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04366-PD/VV 04373
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 7 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên . - H.: Thống kê, 1999 . - 183 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: KTVMCL 0001-KTVMCL 0067, Pd/vv 02533, Pd/vv 02534, PD/VV 04365
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 8 11 sách lược tốt nhất để đầu tư chứng khoán thành công / J. Maturi Richard ; Lê Xuân Phương dịch . - H. : Thống kê, 1996 . - 359tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01183, Pd/vt 01184, Pm/vt 03047-Pm/vt 03054
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 9 35 năm kinh tế Việt Nam 1945 - 1980 / Viện kinh tế học; Đào Văn Tập chủ biên . - H.: Khoa học xã hội, 1980 . - 282 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01879
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 10 45 năm kinh tế Việt Nam (1945- 1990)/ Viện khoa học xã hội Việt Nam . - H.: Khoa học xã hội, 1990 . - 427 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00215, Pm/vt 01002
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.597
 • 11 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2009 . - 211tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 08565
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 12 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô (Dành cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế) / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 235 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04875, PD/VT 04876, PD/VT 06271, PD/VT 06272, PM/VT 06743-PM/VT 06745
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 13 599 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Thúy Hồng chủ biên; Quách Thị Hà, Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2020 . - 133tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 10078, PM/VT 10079
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 14 A Declaration of interdependence: why America should join the world / Will Hutton . - New York : W.W Norton, 2003 . - 319 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00450, SDH/Lt 00451
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 15 A handbook of transport economics / Andre de Palma, Robin Lindsey, Emile Quinet, Roger Vickerman editors . - United Kingdom : Edward Elgar, 2011 . - 904p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03546
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 16 A history of economic theory and method / Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hébert . - 6th ed. - Illinois : Waveland Press, 2014 . - 733p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03635, SDH/LT 03636
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 17 A practical guide to trade policy analysis / World Trade Organization . - Switzerland : World Trade Organization, 2012 . - 232p. ; 23cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03393, SDH/LT CD03393
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 A proverty profile of Cambodia / Nicholas Presott, Menno Pradhan . - Washington : The World Bank, 1997 . - 81 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00556, SDH/Lt 00557
 • Chỉ số phân loại DDC: 361
 • 19 A systems based approach to policymaking/ K.B. De Greene . - London: Kluwer academic, 1993 . - 355 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00756
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Accelerated logistics : Streamlining the Army's supply chain / Mark Y.D. Wang ; Foreword by James A. Champy . - Santa Monica, CA : Rand, 2000 . - xvi, 48p. : color illustrations, maps ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 355.4/11/0973 21
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Accelerated-logistics-streamlining-the-armys-supply-chain_M.Y.D.Wang_2000.pdf
 • 21 Accounting and finance . - Blackwell, 2005 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00002
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2005/Accounting%20and%20finance/
 • 22 Action trends of the world economy / Nguyen The Bach, Dang Thi Thanh Nhan, Nguyen Thuy Dung . - 2019 // Journal of student research, Số 6, tr. 3-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 23 Adjustments after speculative attacks in Latin America and Asia: a table of two regions / Guillermo E. Perry, Daniel Lederman . - Washington : The World Bank, 1999 . - 41 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00592
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 24 Advaces in shipping data analysis and modeling : Tracking and mapping maritime flows in the age of big data / Cesar Ducruet editor . - London : Routledge, 2018 . - 448p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03793, SDH/LT 03794
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 25 Advanced international trade : Theory and evidence / Robert C. Feenstra . - Second edition. - United Kingdom : Princeton University Press, 2016 . - 477p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03574, SDH/LT 03575
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Advances in shipping data analysis and modeling : Tracking and mapping maritime flows in the age of big data / Edited: César Ducruet . - London : Routledge, 2018 . - 448p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03895
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003895%20-%20Advances%20in%20shipping%20data%20analysis%20and%20modeling.pdf
 • 27 After War: The political economy of exporting democracy / Christopher J.Coyne . - California : Economics University Press, 2008 . - 238p ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02395, SDH/LT 02396
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.91
 • 28 Air Cargo management : Air freight and the global supply chain / Michael Sales . - 2nd ed. - London : Routledge, 2017 . - 222p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03901
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003901%20-%20Air%20Cargo%20management.pdf
 • 29 An introduction to derivatives and risk management / Don M. Chance, Robert Brooks . - 10th ed. - Australia : Cengage Learning, 2016 . - 582p. : illustrations ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.64/57 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An-introduction-to-derivatives-and-risk-management_10ed_Don-M.Chance_2016.pdf
 • 30 An introduction to derivatives and risk management / Don M. Chance, Robert Brooks . - 7th ed. - Mason, Ohio : Thomson South-Western, 2008 . - 653p. : illustrations ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.645 21
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An-introduction-to-derivatives-and-risk-management_7ed_Don-M.Chance_2008.pdf
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  Tìm thấy 1725 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :