Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Logistics Pantos Việt Nam / Mai Thị Thu Liên ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03280
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc Vinacomin / Hoàng Văn Mạnh ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03314
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại Công ty Cổ phần nước sạch tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Trường Giang ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03352
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam / Hoàng Thị Xuân ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03333
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 International accounting / Timothy Doupnik, Hector Perera . - Boston; McGraw-Hill, 2007 . - 640 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01594
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 6 Khởi sự doanh nghiệp / Mai Khắc Thành, Nguyễn Quỳnh Nga hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb Hàng hải, 2015 . - 130tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06947, PM/VT 09339
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 7 Một số biện pháp giúp các doanh nghiệp Hải Phòng tham gia vào thị trường AEC có hiệu quả / Trần Hải Việt, Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00930
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 8 Một số biện pháp kiểm soát chi phí của Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2025 / Nguyễn Hữu Long ; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03337
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật / Phạm Thị Hồng Hạnh; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02271
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thúy Anh / Đinh Thị Kim Huế ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03276
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành / Tạ Quỳnh Hương ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03087
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tàu cảng Sài Gòn / Trịnh Hồng Khởi; Nghd.: TS. Phan Nhiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00532
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bảo đảm an toàn hàng hải / Nguyễn Thị Hiên; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00533
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và thực hành/ Nguyễn Năng Phúc . - Hà Nội: Tài chính, 2003 . - 399 tr; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02340, Pd/vt 02341, Pm/vt 04432-Pm/vt 04434
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 15 Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp / Đỗ Hoàng Toàn, Phan Kim Chiến, Vũ Trọng Lâm chủ biên . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2008 . - 219 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04396
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 16 Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm / Kim Woo Choong; Người dịch: Trần Thị Bích Phượng . - H. : Kinh tế quốc dân, 2015 . - 291 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05331-PD/VV 05334, PM/VV 04473
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 17 Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Xi măng Chinfon / Phùng Thị Thu Hương ; Nghd. : Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03691
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :