Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô / Tạ Đức Khánh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2009 . - 211tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 08565
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 2 Bài tập kinh tế học vi mô / Nguyễn Đại Thắng . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 167tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06318, PM/VT 08583
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 3 Giáo trình kinh tế học vi mô / Phạm Văn Minh (c.b), Trần Thị Hồng Việt . - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 147tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06319, PM/VT 08584
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 4 Giáo trình kinh tế học vi mô: Dành cho khối kinh tế các trường kỹ thuật / Nguyễn Đại Thắng . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 203 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04817, PD/VT 04818, PM/VT 06674-PM/VT 06676
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 5 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô / Bộ môn kinh tế vi mô. Trung tâm Đào tạo quản trị kinh doanh tổng hợp. Đại học Kinh tế Quốc dân . - H. : NXB. Thống kê, 1998 . - 212tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06263, PD/VT 06264
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 6 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô / Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh, Đinh Thiện Đức . - H : Lao động xã hội, 2007 . - 255tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03299
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 7 Microeconomics : Theory & applications / Edgar K. Browning, Mark A. Zupan . - 12th ed. - Hoboken : Wiley, 2015 . - 554p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03631, SDH/LT 03632
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :