Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp phát triển kinh tế xã hội của khối phường thuộc Quận Lê Chân Thành Phố Hải Phòng / Lê Việt Hải; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02981
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Chiến lược thương mại trong chiến lược kinh tế - xã hội đến năm 2000/ Hoàng Đạt; Vũ Văn Quyền biên soạn . - H.: Licosuxuba, 1990 . - 33 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00734
 • Chỉ số phân loại DDC: 380
 • 3 Chính sách kinh tế xã hội/ Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 323 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02746-Pd/Vv 02748, Pm/vv 02376-Pm/vv 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 4 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học . - H.: Chính trị Quốc Gia, 2002 . - 558 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02806-Pd/Vv 02808, Pm/vv 02622-Pm/vv 02628
 • Chỉ số phân loại DDC: 320.53
 • 5 Kinh tế học về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc dân Việt Nam/ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ngô Ngân chủ biên . - H.: Chính trị quốc gia, 1996 . - 342 tr. : Tập bài giảng; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01377, Pd/vv 01378
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.597
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hóa phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 / Nguyễn Thị Huyền Trang; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02251
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Nghiên cứu tác động của sản lượng thông qua của cảng Hải Phòng đến sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng / Lã Thị Thu Trà, Trần Minh Thúy, Nguyễn Thị Mỹ Linh; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 63tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18033
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Vận dụng quan điểm hệ thống trong quản lý kinh tế/ Nguyễn Văn Quỳ . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1987 . - 139 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00569, Pd/vv 00570
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Vietnam economic review . - 44tr. ; 29x21cm
 • Thông tin xếp giá: TC00063
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :