Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình lý thuyết tài chính / PGS.TS. Dương Đăng Chinh chủ biên . - H. : Tài chính, 2003 . - 471 tr. ; 20,5 cm
  • Thông tin xếp giá: LT-TC 00034-LT-TC 00123, Pd/vv 03017, Pd/vv 03018, Pm/vv 02874-Pm/vv 02880, SDH/vv 00284
  • Chỉ số phân loại DDC: 332.7
  • 2 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng . - H.: Thống kê, 1998 . - 439 tr.; 19 cm
  • Thông tin xếp giá: LTTCTT 0001-LTTCTT 0045, Pd/vv 01918, Pd/vv 01919, Pm/vv 01316-Pm/vv 01318
  • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :