Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đón đầu siêu lạm phát : Sự chuẩn bị giúp các bạn tạo siêu lợi nhuận / Jonathan Quek ; Người dịch: Alex Hưng . - H. : Lao động, 2015 . - 306 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05059-PD/VV 05062, PM/VV 04488
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Engineering economics / James L. Riggs . - 4th ed. - New York : Mc Graw Hill, 1996 . - 720tr. ; 25cm + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02366, Pd/Lt 02367
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Giáo trình lý thuyết tiền tệ / Vũ Văn Hoá; Đinh Xuân Hạng chủ biên . - H. : Tài chính, 2005 . - 300 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TT 00001-LT-TT 00040, Pd/vv 03023, Pd/vv 03024, Pm/vv 02895-Pm/vv 02901, SDH/Vv 00287
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 4 Lạm phát tăng và bùng nổ vốn ở Việt nam nhìn nhận từ bài học của khủng khoảng tiền tệ châu Á / Kenichi Ohno, GS.TS,Lê Quốc Hội, TS . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số128, tr43-46
  5 Phân tích sự tác động của lạm phát và cung tiền tới tỷ giá hối đoái của Việt Nam / Vũ Đức Dũng; Nghd.: Th.S Bùi Xuân Trường . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12260
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Tập đoàn kinh tế Vinashin nâng cao năng suất lao động tăng trưởng mạnh để kiềm chế lạm phát / Nguyễn Anh Tuấn . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 5, tr 10
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 7 The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies / Geoffrey Whittington, Victoria Saporta, Ajit Singh . - Washington : The World Bank, 1997 . - 37p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00502, SDH/Lt 00503
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/The%20effects%20of%20hyper-inflation%20on%20accounting%20ratios.pdf
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :