Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Creating business advantage in the information age / Lynda M. Applegate, F. Warren McForlan . - Boston : McGraw Hill, 2002 . - 412 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00484
 • Chỉ số phân loại DDC: 380
 • 2 Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Hồng Bàng / Lê Thị Minh Hằng; Nghd.: Ths Đoàn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16272
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Vico / Nguyễn Khánh Huyền, Nguyễn Diệu Hương, Đồng Thị Thùy Trang; Nghd.: Đinh Thu Ngân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17396
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Một số biện pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng / Lã Thị Thu Huyền; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02745
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Liên Minh / Phùng Thị Thúy Nga; Nghd.: Ths Đoàn Thị Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16260
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 6 Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Thu Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00582
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Quản lí thuế đối với thương mại điện tử Việt Nam Tax administration for E-commerce in Viet Nam / Phạm Thị Thủy, Phạm Thị Thắm, Mai Thị Hải Yến,.. . - 2019 // Journal of student research, Số 4, tr.60-68
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 8 Tâm hồn lớn-Lợi nhuận lớn : Big heart, big profits / Tom McDonald ; Quốc Việt dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 182tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06783, PD/VV 06784, PM/VV 05037
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :