Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 177 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 345 câu hỏi giải đáp về quyền lợi nghĩa vụ cán bộ công chức người lao động các vấn đề về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. / Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và hệ thống hóa . - H : Lao động, 2010 . - 526 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03315
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.01
 • 2 A comparative study of the civil liability regime of international, China, Korea and Vietnam for oil pollution damage caused by ships / Pham Van Tan; Nghd.: Han Lixin . - Dalian : Dalian Maritime University, 2017 . - 166p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00061
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000061%20-%20Pham%20Van%20Tan-10p.pdf
 • 3 An toàn lao động : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ, CTT, XDD, BĐA, KTD . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.25
 • 4 An toàn lao động hàng hải / Lê Thanh Sơn, Nguyễn Viết Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 146 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02688
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 An toàn lao động trên tàu thủy / Trương Văn Đạo, Đặng Thanh Tùng; Võ Đình Phi h.đ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 129tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/HHA004 0001-GT/HHA004 0021, PD/VT 07005-PD/VT 07007, PD/VT 07169, PM/VT 09423-PM/VT 09425
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 An toàn lao động và môi trường công nghiệp
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-an-toan-lao-dong-va-moi-truong-CN_Dao-Thai-Dieu_2009.pdf
 • 7 An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng công trình giao thông / Bộ Giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 325tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05854, PD/VT 05855, PM/VT 08188
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.12
 • 8 Assessing the occupational safety at Dinh Vu petroleum services port joint stock company (PTSC Dinh Vu) / Le Hoang Hiep; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18082
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Assessing the occupational safety at Phu An Shipping Joint Stock Company / Ta Hoang Anh; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 50p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18577
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh . - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2008 . - 321tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06291
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 11 Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 379tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 10098, PM/VT 10099
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.8
 • 12 Biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh hải Dương / Hồ Thị Hiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng / Phạm Thị Thanh Mai; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại tỉnh Hải Dương / Nguyễn, Thị Cẩm Lai ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thép Đất Việt / Nguyễn Thị Khánh Hương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02814
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động xuất khẩu lao động ở công ty Cổ phần hợp tác lao động nước ngoài (LOD) / Phạm Đăng Quỳnh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00817
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao năng suất lao động cho Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long - Quảng Ninh / Vũ Thị Oanh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03953
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao năng suất lao động của Công ty Cổ phần cơ khí Hàng Hải Miền Bắc / Quản Trọng Huy; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02501
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao năng suất lao động của công ty cổ phần thiết bị báo hiệu hàng hải miền Bắc / Trần Công Long; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03543
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao năng suất lao động tại công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm / Nguyễn Huy Phương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02038
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao năng suất lao động tại Công ty TNHH Federal -Mogul Việt Nam / Vũ Kiều Hương; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02942
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực cao Công ty TNHH Vật liệu Nam châm SHIN - ETSU Việt Nam / Nguyễn Thị Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02739
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2022 / Đỗ Văn Phùng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03215
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Quan Minh / Đinh Thị Hằng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02731
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương / Vũ Văn Khánh; Nghd.: Bùi Bá Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03914
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Sở lao động-thương binh và xã hội Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2022 / Dương Thị Ngọc Hoa; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03552
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Bình luận khoa học Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung . - H. : Lao động, 2015 . - 471tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06641, PD/VT 06642, PM/VT 08895-PM/VT 08900
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.5
 • 29 Bộ luât lao động và quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp công đoàn, hỗ trợ lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế / Bộ lao động thương binh xã hội . - H : Lao động xã hội, 2009 . - 907 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01513
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 30 Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 1994 . - 118 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01906, Pd/vv 01907
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 177 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :