Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam / Lê Phúc Hoà; Nghd.: Phan Văn Nhiệm, Lý Bách Chấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2008 . - 174tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00013
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000013%20-%20LE%20PHUC%20HOA-10p.pdf
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :