Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A handbook on the new law of the sea. Vol 2/ Dupuy Vigens . - USA: Kluwer a cademic, 1991 . - 859 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00986
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 2 A handbook on the new law of the sea/ Dupuy Vignes . - USA: Kluwer academic, 1991 . - 832 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00985
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 3 Cẩm nang về giải quyết tranh chấp : Theo công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 / Ngô Hữu Phước Chủ biên ; Trần Thăng Long, Trần Phú Vinh, Nguyễn Thị Vân Huyền,.. . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 190tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06911, PD/VV 06912, PM/VV 05251-PM/VV 05253
 • Chỉ số phân loại DDC: 341.4
 • 4 Coastal and ocean management law in a nutshell / Donna R. Christie, Richard G. Hildreth editors . - Fourth edition. - USA : West Academic Publishing, 2015 . - 526p. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00803
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 5 Continental shelf limits : The scientific and legal interface / Peter J.Cook, Chris M.Carleton editors . - New York. : Oxford University Press, 2000 . - 363p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02446
 • Chỉ số phân loại DDC: 341.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002446%20-%20Continental%20shelf%20limits%20-%20The%20scientific%20and%20legal%20interface.pdf
 • 6 Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982 / Lưu Văn Lợi biên tập ; Vũ Phi Hoàng dịch . - In lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 1994 . - 372tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00894, Pd/vv 01559, Pd/vv 01560, PD/VV 01730, PD/VV 01731, Pm/vv 00758-Pm/vv 00771, PM/VV 00908-PM/VV 00921
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 7 Địa lý biển Đông với Hoàng Sa - Trường Sa / Vũ Hữu San . - TP. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2014 . - 393tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05659, PD/VV 05660
 • Chỉ số phân loại DDC: 915.9
 • 8 Giáo trình luật biển / Bùi Thanh Sơn, Phạm Thanh Tân ; Nguyễn Thái Dương hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11402 0001-HH/11402 0046
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 9 Giáo trình luật quốc tế : Dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành Luật, Ngoại giao / Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Toàn Thắng, ... chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 358tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06299
 • Chỉ số phân loại DDC: 341
 • 10 Giáo trình pháp luật vận tải biển / Đặng Công Xưởng chủ biên, Phạm Việt Hùng hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 149tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06251
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 11 Luật biển 1982 và những vấn đề nảy sinh khi áp dụng ở Việt Nam / Đỗ Văn Quang; Nghd.: PGS PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1998 . - 80 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00227
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Luật biển Việt Nam . - H. : Hồng Đức, 2012 . - 40tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05845
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 13 Luật biển Việt Nam . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 92tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 14 Luật biển Việt Nam-công cụ pháp lý quan trọng bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam / Phạm Văn Dũng; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13160
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 15 Marine policy : An introduction to governance and international law of the oceans / Mark Zacharias . - London : Routledge, 2014 . - 313p. : 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02227, SDH/LT 03136, SDH/LT 03137
 • Chỉ số phân loại DDC: 341.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002227,%20SDHLT%2003136-37%20-%20Marine%20policy.pdf
 • 16 Maritime power and the law of the sea: expeditionary operations in world politics / James Kraska . - New York. : Oxford university press, 2011 . - 464p ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02369, SDH/LT 02370
 • Chỉ số phân loại DDC: 341.4
 • 17 Một số quan điểm về tàu biển theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế / Bùi Hưng Nguyên, Trần Gia Ninh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00681
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 18 Những điều cần biết về luật biển/ Nguyễn Hồng Thao . - H.: Công an nhân dân, 1997 . - 328 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01454, Pd/vv 01455, Pm/vv 00556-Pm/vv 00563
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 19 Ocean and coastal law and policy / Donald C. Baur, Tim Eichenberg, Michael Sutton . - Chicago : ABA Publishing, 2008 . - 708p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02408, SDH/LT 02409
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 20 Ocean sustainability in the 21st century / Edited by Salvatore Aricò . - First paperback edition. - Cambridge, Paris : Cambridge University Press, UNESCO Publishing, 2017 . - xxvii, 296 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03937
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91/6416 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003937%20-%20Ocean%20Sustainability%20in%20the%2021st%20Century.pdf
 • 21 Sổ tay công tác tuyên truyền pháp luật về biển đảo / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống . - H. : Dân trí, 2015 . - 423 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05616
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 22 The law of the sea : progress and prospects / David Freestone, Richard Barnes, David M.Ong editors . - New York. : Oxford University Press, 2006 . - 465p. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00705, SDH/LV 00706
 • Chỉ số phân loại DDC: 341.4
 • 23 Tìm hiểu các quy định về luật biển quốc tế : Công ước của liên hợp quốc về luật biển . - In lần thứ 3. - HCM. : NXB. Tp. HCM., 1996 . - 271tr. ; 20cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Tim-hieu-cac-quy-dinh-ve-luat-bien-quoc-te_1996.pdf
 • 24 Tìm hiểu luật biển Việt Nam và luật tài nguyên nước quốc hội khóa XIII thông qua. / Quý Long, Kim Thư . - H. : Lao động - Xã hội, 2012 . - 495 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04242-PD/VT 04244, PM/VT 06305, PM/VT 06306
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 25 Vị trí chiến lược biển và luật biển ở khu vực Châu á Thái Bình Dương/ Mạc Việt Hà, Nguyễn Hồng Thao; Nguyễn Văn Dân chủ biên . - H.: Thống kê, 1998 . - 312 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01995, Pm/vv 01397
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 26 Who rules the waves : Piracy, overfishing and mining the oceans / Denise Rusell . - New York : Pluto Press, 2010 . - 195p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00656, SDH/LV 00657
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 27 Xây dựng bài giảng điện tử học phần luật biển phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Nguyễn Cảnh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01835
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :