Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Luật giao thông đường thủy nội địa . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 54tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 2 Luật giao thông đường thủy nội địa . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 71tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 3 Luật giao thông vận tải Sông - Biển/ Bộ giao thông vận tải . - H.: Giao thông vận tải, 1976 . - 783 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01588
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 4 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông vận tải / Bộ Giao thông Vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2018 . - 378tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06054, PM/VV 04800, PM/VV 04801
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 5 Tài liệu học tập luật giao thông đường thuỷ nội địa / Bộ Giao thông Vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2011 . - 216tr. ; 18cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.597
 • 6 Xây dựng hệ thống trợ giúp học luật giao thông trên sa bàn động / Nguyễn Tuấn Minh; Nghd.: Ths. Nguyễn Hữu Tuân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09071
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :