Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 52 thế Yoga : Hiệu quả và dễ tập / Người dịch: Thành Khang, Hồng Thắm . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb.Thanh Hóa, 2017 . - 120tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06486, PD/VV 06487
 • Chỉ số phân loại DDC: 613.7
 • 2 Hướng dẫn tập luyện Karate bằng hình ảnh / Sanette Smit ; Kiến Văn, Gia Huy dịch . - Tái bản lần 3. - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 143tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06478, PD/VV 06479, PM/VV 05168
 • Chỉ số phân loại DDC: 796.8
 • 3 Luyện trí nhớ / Phan Văn Hồng Thắng chủ biên . - H. : Thanh Niên, 2013 . - 221tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04011-PD/VV 04015, PD/VV 05075-PD/VV 05078, PM/VV 04522
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.1
 • 4 Mười bài Yoga thông dụng / J.M. De'chanet ; Lê Thành biên dịch . - Tái bản lần 3. - H. : NXB. Thể dục thể thao, 2010 . - 127tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06482, PD/VV 06483, PM/VV 05169
 • Chỉ số phân loại DDC: 613.7
 • 5 Từ 100 cân đến 100 điểm - 6 bước giảm cân hiệu quả : Xác lập mục tiêu cụ thể và khoa học để giảm cân bền vững = Target 100 : The worlds simplest weight - loss program in 6 easay steps / Liz Josefsberg ; Trịnh Ngọc Minh dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức : Saigonbooks, 2017 . - 303tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06727, PD/VT 06728, PM/VT 09148-PM/VT 09150
 • Chỉ số phân loại DDC: 613.2
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :