Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An intelligent system for tribological design in engines / Xiang Jun Zhang, Chanlin Gui . - Netherland : Elsevier, 2004 . - 200p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00962
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/DT/An_intelligent_System.pdf
 • 2 Một số giải pháp ngăn chặn sự mài mòn cặp piston-xylanh của máy chính tàu thủy sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh thấp khi tàu chạy vào vùng Ecas (Emission control areas) / Trần Tiến Anh, Võ Đình Phi, Nguyễn Chung Thật . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 29tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01044
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ mài mòn sơ mi-xi lanh động cơ họ NVD / Lê Đạt; Nghd.: PTS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 95tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00304
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 4 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới độ mài mòn so mi xi lanh động cơ diesel tàu thủy / Bùi Quốc Tú, Nguyễn Đức Quỳnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2019 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01038
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình mài mòn của nhóm piston - sơ mi - xéc măng trong động cơ diesel LH41LA và dự báo tốc độ mài mòn bằng mạng nơron nhân tạo. / Ngô Viết Văn; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 6 Nghiên cứu giải pháp giảm mài mòn thiết bị cung cấp nhiên liệu động cơ diesel, tàu thủy làm việc với nhiên liệu chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp / Lương Trung Tâm; Nghd.: Lưu Quang Hiệu . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03979
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Nghiên cứu mài mòn bạc biên động cơ diesel tàu thuỷ / Lê Ngọc Thông; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Hồng Phúc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00724
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Nghiên cứu mài mòn gối đỡ trượt và xác định khả năng công tác của máy Roto đặt trên gối đỡ trượt theo khe hở bạc trục / Nguyễn Thanh Phong; Nghd.: PTS.Đỗ Đức Lưu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 95tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00303
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 9 Nghiên cứu mài mòn nhóm piston-xécmăng-xilanh và xác định khả năng công tác của độngcơ diesel tàu thủy qua thông số mài mòn này / Trần Hùng Sơn; Nghd.: PTS Đỗ Đức Lưu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 89tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00305
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Nghiên cứu mài mòn và hư hỏng của bơm thủy lực Piston Rotor hướng trục / Trần Thị Thu Trang; Nghd.: TS.Phạm Hữu Tân . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01389
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Nghiên cứu mối quan hệ giữa rò lọt và mài mòn trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.3-7
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Nghiên cứu sự mài mòn và tính chế độ chạy rà cho cặp ma sát xéc măng - xi lanh động cơ diezel tàu thuỷ / Đặng Khánh Ngọc; Nghd.: PGS TS. Lê Viết Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00523
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 13 Nghiên cứu tối ưu hóa chất phụ gia nano TiO2 trong dầu bôi trơn hồi phục mài mòn / Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Văn Tản . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.69-74
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 14 Nghiên cứu về ma sát và mài mòn của séc măng động cơ diesel tàu thủy / Bùi Xuân Lâm; Nghd.: PTS Nguyễn Văn Thêm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 85tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00309
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :