Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bộ luật Hàng hải Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 203tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: BLHV 0001-BLHV 0092, Pd/vv 03149, Pd/vv 03150, Pm/vv 03353-Pm/vv 03359, SDH/Vv 00334
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2003149%20-%20Bo-luat-hang-hai-2005.pdf
 • 2 Một số khuyến nghị khi sử dụng môi giới hàng hải / Đặng Công Xưởng . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 37, tr.72-75
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Nghiên cứu nghiệp vụ đại lý tàu biển-môi giới hàng hải và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH vận tải môi giới thuê tàu biển Đông Á Sài Gòn năm 2016 / Phạm Thị Kim Chi; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16194
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Nghiên cứu nghiệp vụ môi giới tàu biển của công ty TNHH môi giới hàng hải FESBULK / Đoàn Minh Thu Hà, Phạm Viết Trung Kiên, Nguyễn Hải Nam; Nghd.: Nguyễn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17889
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :