Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm công ty Cổ phần phát triển hàng hải (Vimadeco) giai đoạn 2007 - 2012 / Đậu Anh Dũng; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 91 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00874
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 International business : Environments & operations / John D. Daniels, University of Miami, Lee H. Radebaugh, Brigham Young University, Daniel P. Sullivan, University of Delaware . - Sixteenth edition, Global edition. - London : Pearson, 2019 . - 681 pages : color illustrations, color maps ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03874
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.18
 • 3 Legal environment of business / Tony McAdams, Lawra Pinans . - Boston : McGraw Hill, 1997 . - 780p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00421
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Legal%20Environmen%20of%20Business.pdf
 • 4 The legal and regulatory environment of business / O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Jere W. Morehead, .. . - 14th ed. - Boston : McGraw-Hill, 2008 . - 664 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01629
 • Chỉ số phân loại DDC: 346.73
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :