Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kỹ thuật số - IC và ứng dụng/ Trần Việt Thắng . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1994 . - 76 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01087, Pd/vt 01088, Pm/vt 02707-Pm/vt 02714
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 2 Lý thuyết mạch logic và kỹ thuật số/ Nguyễn Xuân Quỳnh . - H.: ĐH&GDCN, 1971 . - 292 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00976, Pm/vt 02468
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Lý thuyết mạch lôgic và kỹ thuật số/ Nguyễn Xuân Quỳnh . - H.: Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1991 . - 292 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00226
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Nghiên cứu hệ thống điều khiển logic. Xây dựng mô hình điều khiển logic phục vụ công tác thí nghiệm / Đàm Văn Túy; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08039, Pd/Tk 08039
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Thiết kế mạch logic của hệ thống tự động báo động và bảo vệ động cơ diesel chính tàu thủy / Trương Văn Đạo . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.9-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Thiết kế mạch logic khởi động từ xa cho động cơ diesel chính tàu thủy 7UEC45LA / Trương Văn Đạo, Tô Trọng Hiển . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.7-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :