Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Mobifone / Trịnh Thái Hưng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02609
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Mobifone tỉnh Quảng Ninh II / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03394
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp tăng cường phục vụ các khách hàng doanh nghiệp tại công ty dịch vụ mobifone khu vực 5 / Đào Thị Thúy Anh; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02057
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại công ty dịch vụ mobifone khu vực I - Tổng công ty viễn thông Mobifone / Nguyễn Thị Hương; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 102 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02610
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong giai đoạn chuyển mạng giữ số tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 / Lâm Văn Khôi; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03385
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà mạng Mobifone trên địa bàn các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ / Võ Mạnh Hùng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02602
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Nghiên cứu giải pháp triển khai UMTS 900 MHZ tại trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc / Phan Văn Phương; Nghd.: PGS.TS Trần Xuân Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr., 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02473
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Nghiên cứu tối ưu hóa mạng lưới Mobifone trung tâm V / Nguyễn Phong Phú; Nghd.: Lê Quốc Vượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02144
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Nghiên cứu, đánh giá mạng PS Core và ứng dụng tại Mobifone / Hoàng Thanh Sơn; Nghd.: Lê Quốc Vượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02155
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà làm việc Mobifone Kiên Giang / Đặng Khánh Linh; Nghd.: Vũ Thị Khánh Chi, Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 211 tr. ; 30 cm + 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17142, PD/TK 17142
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 11 Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty dịch vụ mobifone khu vực 5 / Nguyễn Anh Toàn; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Xây dựng chiến lược kinh doanh tại tổng công ty viễn thông Mobifone trong giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh từ năm 2017-2021 / Khúc Sơn Tùng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03100
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :