Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả cung ứng thuyền viên tại Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) / Phạm Thị Như Ngọc; Nghd.: TS Lê Văn Trọng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00435
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty xuất khẩu lao động Hàng Hải Vinalines / Nguyễn Thị Phương Nhung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần 496 / Tô Hồng Sơn; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01667
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng / Nguyễn Tuấn Khoa; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02323
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm Hải Phòng / Lương Thị Ái Ly; Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02325
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu vận tải biển của công ty TNHH thương mại vận tải Hải Phòng / Tạ Tiến Luật ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01366
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương tại chi nhánh cảng Chùa Vẽ - Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Nguyễn Quang Hưng; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02319
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn Vietsovpetro / Nguyễn Minh Phương; Nghd.: TS Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cảng Đông Hải I / Hoàng Đức; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03930
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Bắc / Trần Thị Thanh Thúy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02682
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng / Phan Đăng Hải; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02281
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :