Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Annual edision : Environ ment 2003/2004 / John L. Allen . - KNxb : McGrand Hill, 2003 . - 223 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00877
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 2 Biologically-inspired energy harvesting through wireless sensor technologies / Vasaki Ponnusamy, Noor Zaman, Tang Jung Low, and Anang Hudaya Muhamad Amin, editors . - Hershey, PA : Information Science Reference, [2016] . - 1 online resource (xxii, 318 pages :) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/IGI%20Global%20Engineering%20and%20Maritime/78.%20Biologically-Inspired%20Energy%20Harvesting%20through%20Wireless%20Sensor%20Technologies.pdf
 • 3 How Water Influences Our Lives / Per Jahren, Tongbo Sui . - London : Springer, 2016 . - 290p
 • Chỉ số phân loại DDC: 553.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/Ebooks%20Proquest/0%20-%20Ebook%20Proquest2/18.How%20Water%20Influences%20Our%20Lives.pdf
 • 4 Sustainable Energy Resources and Economics in Iceland and Greenland / Helga Kristjánsdóttir . - London : Springer, 2015 . - 336p
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.794
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/Ebooks%20Proquest/0%20-%20Ebook%20Proquest2/22.Sustainable%20Energy%20Resources%20and%20Economics%20in%20Iceland%20and%20Greenland.pdf
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :