Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 79 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp ở Đồng Tháp / Trịnh Thị Thanh Vân; Nghd.: TS Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02264
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng / Đoàn Thu Phương; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02100
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH nội thất Hà Cường / Nguyễn Văn Hải; Nghd.: Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02083
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH OSG Việt Nam / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 59 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02293
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương / Nguyễn Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03640
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng thương mại nhà nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Lê Hằng; Nghd.: Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02082
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 / Trần Quý Dương; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02246
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu của công ty vận tải và thuê tàu (VietFracht) giai đoạn 2015 - 2020 / Chu Thị Thu Hà; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cơ khí của công ty cổ phần LILAMA 69-3 / Nguyễn Mạnh Hùng; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03321
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao nhận hàng hóa TNN / Đàm Trung Hiếu ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03092
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bạch Đằng Hải Phòng / Hoàng Thị Thanh Hòa; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02647
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ của công ty vận tải quốc tế Nhật Việt / Phạm Anh Đức; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01980
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ tại công ty cổ phần vận tải thương mại Hà Minh / Nguyễn Tiến Lộc; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03601
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Các yếu tố cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải biển Việt nam / Nguyễn Thị Hường, Đặng Công Xưởng . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.98-100
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Cần thiết phải xếp hạng năng lực cạnh tranh cho các công ty vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Hữu Hùng . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.88-92
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đánh giá năng lực cạnh tranh các công ty vận tải biển container Việt Nam. / Lê Trọng Nghĩa.; Nghd.: TS.Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 42 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12270
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 17 Đánh giá năng lực cạnh tranh của các bến cảng Container tại Hải Phòng và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh / Lã Thị Như Quỳnh; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 64tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13008
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số cảng container có quy mô vừa và nhỏ tại Hải Phòng / Bùi Thị Tình; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16155
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số cảng container trên khu vực hạ lưu cảng Hải Phòng / Vũ Thị Vân Anh; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2016 . - 56 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16154
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số cảng hang rời tại Hải Phòng / Phạm Thị Kiều Trang; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2016 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16153
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu chở dầu thô Việt Nam / Nguyễn Thị Hường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00941
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 22 Đề xuất một số giải pháp tăng năng lực cạnh tranh cho đội tàu của Vosco đến năm 2020 / Nguyễn Khánh Duy; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 111 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10197
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Đề xuất nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS / Lê Quỳnh Hương, Phạm Thị Hương, Nguyễn Đức Thành; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18452
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 24 Efficient Logistics : A key to Vietnam's Competitiveness / Luis C. Blancas, John Isbell, Monica Isbell .. . - Washington, D.C. : The World Bank, 2014 . - 181 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02675, SDH/LT 02676
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 25 Evaluating and improving the competitiveness of a Logistics service provided: a case of Neat Logistics / Nguyen Minh Thu; Sub.: Vu Le Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 62p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18523
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Evaluating competitiveness of port of HAIPHONG JSC - Tan Vu Terminal / Phung Ngoc Anh; Sub.: Vu Phuong Thao . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 42p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18579
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Evaluating the competitiveness of Doan Xa Port Joint Stock Company / Pham Quoc Thu; Sub.: Pham Thi Yen . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 47p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18503
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Evaluation of the competitiveness of VIETNAM Ocean Shipping Joint Stock Company in domestic Container shipping service / Ho Thi Hong Nhung; Sub.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 51p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18640
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank tỉnh Hải Dương / Bùi Thị Huyền; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03013
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hiện trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hoạt động khai thác cảng, đại lý giao nhận và vận tải đường biển của công ty cổ phần Gemadept / Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Hải Yến, Dương Thị Loan; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17285
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3
  Tìm thấy 79 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :