Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng mạng nơ ron nhân tạo để tính toán tần số phù hợp trong vô tuyến nhận thức / Phạm Trung Minh, Nguyễn Trọng Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 22tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01011
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 2 Mô phỏng bộ điều khiển nơ ron ứng dụng cho máy lái tự động tàu biển / Đậu Văn Sơn; Nghd.: TS. Nguyễn Phùng Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00750
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 3 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình mài mòn của nhóm piston - sơ mi - xéc măng trong động cơ diesel LH41LA và dự báo tốc độ mài mòn bằng mạng nơron nhân tạo. / Ngô Viết Văn; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 4 Nghiên cứu nâng cao chất lượng đo nồng độ khí độc hại trong môi trường công nghiệp dùng mạng nơ-ron / Trần Thị Phương Thảo ; Nghd.: Trần Sinh Biên, Trần Hoài Linh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 109tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00076
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Nghiên cứu sử dụng mạng nơron nhân tạo để đánh giá hiệu quả xử lý NOx của bộ xúc tác SCR lắp trên đường khí xả của động cơ diesel tàu thủy. / Nguyễn Văn Tới; Nghd.: Phạm Xuân Dương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03250
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 6 Nghiên cứu tự động điều khiển tàu cập cầu cho nhiều cảng khác nhau sử dụng mạng nơ ron nhân tạo / Nguyễn Văn Sướng, Phạm Tất Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 29tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00814
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 7 Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển thích nghi trượt tích hợp mạng nơ ron cho cần trục container gắn trên tàu / Phạm Văn Triệu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 29tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00992
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Ứng dụng mạng nơ - ron hồi quy để phát hiện sớm những biểu hiện ban đầu về vấn đề tim mạch / Bùi Văn Tùng ; Nghd.: Trần Đăng Hoan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03243
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 9 Ứng dụng mạng Nơ ron nhân tạo nâng cao chất lượng hệ thống đo nồng độ khí dùng cảm biến bán dẫn dòng MQ / Trần Sinh Biên, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Vân . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.13-18
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Ứng dụng mạng nơ-ron nhận dạng ký tự viết tay trong phần mềm nhập điểm thi tự động / Bùi Thị Việt Hồng; Nghd.: Nguyễn Duy Trường Giang . - Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02665
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 11 Ứng dụng mạng nơron trong điều khiển rôbốt theo mô hình mẫu / Nguyễn Đức Minh; Nghd.: TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 99 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00730
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :