Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá một số phương pháp tính toán nước dâng trong bão ở Việt Nam / Hà Xuân Chuẩn, Phạm Văn Trung . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.5-8
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 2 Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam / Đinh Văn Mạnh chủ biên, Đỗ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Liên . - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2018 . - 497tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 06927, PD/VT 06928, PM/VT 09296, PM/VT 09297
  • Chỉ số phân loại DDC: 551.4
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :